Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Vyhlásenie o vine a zánik trestnosti zanedbania povinnej výživy

18/2017
Vyhlásenie o vine a zánik trestnosti zanedbania povinnej výživy
§ 257 ods. 1 písm. b), ods. 5, 7 a 8 Trestného poriadku
§ 86 ods. 1 písm. a) Trestného zákona
I. Ak obžalovaný na hlavnom pojednávaní o trestnom čine zanedbania povinnej výživy podľa § 207 Trestného zákona vyhlási, že je vinný zo spáchania inkriminovaného skutku (§ 257 ods. 1 písm. b) TP), prejaví ochotu dlžné výživné dodatočne uhradiť a súd mu poskytne lehotu, aby svoju povinnosť dodatočne splnil v zmysle § 86 ods. 1 písm. a) Trestného zákona, nemôže zároveň postupovať podľa § 257 ods. 5 až 8 Trestného poriadku, t.j. po poučení, že prijaté vyhlásenie je neodvolateľné a v tomto rozsahu nenapadnuteľné odvolaním, rozhodnúť o prijatí vyhlásenia.
II. Vyhlásením uznesenia, že súd prijíma vyhlásenie obžalovaného o priznaní viny súd zároveň legalizuje neodvolateľnosť vyhlásenia obžalovaného, aj neprípustnosť podania odvolania proti rozhodnutiu o vine v rozsahu jeho priznania, čím sa tento výrok rozsudku stáva právoplatným (§ 183 ods. 1 písm. a) Trestného poriadku), s možnosťou jeho zmeny len príp. podaním dovolania podľa § 371 ods. 1 písm. c) Trestného poriadku, teda, že "zásadným" spôsobom bolo porušené právo na obhajobu.
Uhradenie zmeškaného výživného po takomto rozhodnutí súdu je len dodatočným splnením zákonnej povinnosti a nepodlieha režimu zániku trestnosti trestného činu podľa § 86 ods. 1 písm. a) Trestného zákona.
Rozsudok
Krajského súdu v Žiline
, sp. zn.
1 To 71/2013
.
Skutkový stav:
Krajský súd rozsudkom z 30. júla 2013 uvedenej spisovej značky na odvolanie obž. Ing. D. M. proti rozsudku Okresného súdu R., sp. zn. 8 T 110/2012 z 22. apríla 2013, podľa § 321 ods. 1 písm. d) TP zrušil napadnutý rozsudok a na základe § 322 ods. 3 TP, podľa § 285 písm. e) TP (pozn.: teraz § 285 písm. f) TP), § 86 ods. 1 písm. a) TZ oslobodil obžalovaného spod obžaloby Okresnej prokuratúry R., podľa ktorej sa mal v spojení s rozsudkom Okresného súdu R., sp. zn. 8 T 110/2012 z 22. apríla 2013 dopustiť prečinu zanedbania povinnej výživy podľa § 207 ods. 1 TZ tak, že:
... hoci je podľa § 62 zákona č. 36/
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).