Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Články

Stavebné konanie ako druhá fáza výstavby

Kategória: Články Autor/i: Mgr. Juraj Filin, VGD Slovakia

Keď sa rozhodnete pre biznis na Slovensku, často sa musíte rozhodnúť pre miesto, odkiaľ chcete podnikať. Či už hľadáte kanceláriu, továreň alebo sklad, vždy máte na výber medzi prenájmom alebo budovaním.

Pre tých z Vás, ktorí sa rozhodnete pre novostavbu, sme pripravili sériu článkov, kde Vám vysvetľujeme celý proces, ktorým budete musieť s súvislosti s výstavbou prejsť. Počnúc územným konaním a končiac stavebným povolením. Vo VGD Slovakia máme už niekoľko skúseností a vďaka našich klientom aj praktické know-how, ktoré Vám zaručene pomôžu orientovať sa v komplexných postupoch a zabezpečiť, aby ste začali využívať svoje priestory bez zbytočných prieťahov. 

V druhom článku vysvetlíme druhú fáza procesu výstavby: ako získať stavebné povolenie.

 1.      Platné zákony

Právnu úpravu stavebného konania upravuje zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) (ďalej len „stavebný zákon“) a vo vyhláške MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

2.      Vymedzenie stavebného konania

Stavebné  konanie je konaním o možnosti uskutočniť stavbu. Výsledkom stavebného konania je právoplatné stavebné povolenie. Bez právoplatného stavebného povolenia nie je možné uskutočňovať (realizovať) stavbu! Stavebné konanie je možné začať až po právoplatnosti územného rozhodnutia, ak sa nespojí stavebné konanie s územným konaním!

Stavebné povolenie vydáva príslušný stavebný úrad na základe návrhu na vydanie stavebného povolenia.

<
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).