Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Články

Územné konanie ako prvá fáza výstavby

Kategória: Články Autor/i: Mgr. Juraj Filin, VGD Slovakia

Keď sa rozhodnete pre biznis na Slovensku, často sa musíte rozhodnúť pre miesto, odkiaľ chcete podnikať. Či už hľadáte kanceláriu, továreň alebo sklad, vždy máte na výber medzi prenájmom alebo budovaním.

Pre tých z Vás, ktorí sa rozhodnete pre novostavbu, sme pripravili sériu článkov, kde Vám vysvetľujeme celý proces, ktorým budete musieť s súvislosti s výstavbou prejsť. Počnúc územným konaním a končiac stavebným povolením. Vo VGD Slovakia máme už niekoľko skúseností a vďaka našich klientom aj praktické know-how, ktoré Vám zaručene pomôžu orientovať sa v komplexných postupoch a zabezpečiť, aby ste začali využívať svoje priestory bez zbytočných prieťahov. 

V prvom článku sa spoločne pozrieme na úplný začiatok celého procesu: ako získať územné rozhodnutie.

1.      Platné zákony

 Právnu úpravu územného konanie upravuje zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) (ďalej len „stavebný zákon“) a vo vyhláške MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

2.      Vymedzenie územného konania

Územným konaním je konanie týkajúce sa umiestnenia budovy, ktorým sa určujú (i) stavebné pozemky, (ii) stavba je umiestnená na tomto pozemku a (iii) sú vymedzené podmienky na umiestnenie budovy. Výsledkom územného konania je zákonné územné rozhodnutie (rozhodnutie o umiestnení budovy).

Územné rozhodnutia vydáva príslušný stavebný úrad na základe návrhu na vydanie územného rozhodnutia. Samotný územný postup sa spravidla vyžaduje pre stavby, ktoré nie sú jednoduchými stavbami podľa stavebného zákona.

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).