Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Legislatíva

161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok

Schválený Účinný Novelizovaný:

Oblasti pôsobnosti

OPATROVNÍCTVO A PORUČNÍCTVO;OSVOJENIE. ADOPCIA;Mediácia. Riešenie konfliktov.;PRÁVOMOC A PRÍSLUŠNOSŤ SÚDU;DOKAZOVANIE V OBČIANSKOPRÁVNOM KONANÍ;OBČIANSKOPRÁVNE KONANIE PRED SÚDOM I. STUPŇA;OBČIANSKE PRÁVO PROCESNÉ;VÝKON ROZHODNUTIA. EXEKÚCIE. EXEKUČNÉ KONANIE;Predkupné právo;Bytová náhrada;Spôsobilosť na právne úkony. Plnoletosť v občianskom práve;Elektronická pošta. Elektronické prostriedky. Elektronické schránky;Popretie a určenie rodičovstva (otcovstva, materstva);Formy a náležitosti uzavretia manželstva; ...

Viac

Obsah predpisu sa zobrazuje len prihlásených užívateľom.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).


Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

311/2001 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2022  

35/2019 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2022  

576/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2022  

73/1998 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2022  

131/2002 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2022  


Zmena nastane

382/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2022  

97/1963 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2022  

250/2007 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2022  

18/1996 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2022  

171/1993 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2022  


Archív zmien v legislatíve