Legislatíva

161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok

Schválený Účinný Novelizovaný:

Oblasti pôsobnosti

DOKAZOVANIE V OBČIANSKOPRÁVNOM KONANÍ;VÝKON ROZHODNUTIA. EXEKÚCIE. EXEKUČNÉ KONANIE;OBČIANSKOPRÁVNE KONANIE PRED SÚDOM I. STUPŇA;OBČIANSKE PRÁVO PROCESNÉ;PRÁVOMOC A PRÍSLUŠNOSŤ SÚDU;OPATROVNÍCTVO A PORUČNÍCTVO;OSVOJENIE. ADOPCIA;Mediácia. Riešenie konfliktov.;Dôkazná povinnosť (bremeno) v občianskom práve;Návrh na začatie konania. Žaloba v občianskom práve;Exekučné prostriedky k vydobytiu peňažného plnenia v občianskom práve;Podmienky konania (procesné podmienky) v občianskom práve;Lehoty v občianskom práve;Konanie o úschovách; ...

Viac

Obsah predpisu sa zobrazuje len prihlásených užívateľom.

Vážený návštevník,
prístup k celému článku majú iba registrovaní užívatelia portálu.
Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, ak ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa a získajte tak navyše bezplatnú 10-dňovú skúšobnú licenciu.
Ďakujeme.


Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

35/2019 Z.z.

Novelizovaný: 3. 6. 2021  

343/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2021  

162/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2021  

323/1992 Zb.

Novelizovaný: 1. 5. 2021  

372/1990 Zb.

Novelizovaný: 1. 5. 2021  


Zmena nastane

483/2001 Z.z.

Novelizovaný: 26. 6. 2021  

371/2014 Z.z.

Novelizovaný: 26. 6. 2021  

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2021  

300/2005 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2021  

307/2016 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2021  


Archív zmien v legislatíve