Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Legislatíva

161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok

Schválený Účinný Novelizovaný:

Oblasti pôsobnosti

OBČIANSKOPRÁVNE KONANIE PRED SÚDOM I. STUPŇA;VÝKON ROZHODNUTIA. EXEKÚCIE. EXEKUČNÉ KONANIE;OBČIANSKE PRÁVO PROCESNÉ;PRÁVOMOC A PRÍSLUŠNOSŤ SÚDU;OPATROVNÍCTVO A PORUČNÍCTVO;OSVOJENIE. ADOPCIA;Mediácia. Riešenie konfliktov.;DOKAZOVANIE V OBČIANSKOPRÁVNOM KONANÍ;Trovy konania v občianskom práve;Zabezpečenie dôkazov v občianskom práve;Predbežné opatrenie v občianskom práve;Lehoty v občianskom práve;Mimoriadne opravné prostriedky v občianskom práve;Riadne opravné prostriedky. Odvolanie. Odpor. Námietky v obč. práve; ...

Viac

Obsah predpisu sa zobrazuje len prihlásených užívateľom.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).


Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

83/1990 Zb.

Novelizovaný: 14. 6. 2024  

281/2015 Z.z.

Novelizovaný: 14. 6. 2024  

333/2002 Z.z.

Novelizovaný: 13. 6. 2024  

543/2002 Z.z.

Novelizovaný: 8. 6. 2024  

657/2004 Z.z.

Novelizovaný: 8. 6. 2024  


Zmena nastane

244/2002 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

233/1995 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

483/2001 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

147/2001 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

203/2011 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Archív zmien v legislatíve