Legislatíva

161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok

Schválený Účinný Novelizovaný:

Oblasti pôsobnosti

DOKAZOVANIE V OBČIANSKOPRÁVNOM KONANÍ;VÝKON ROZHODNUTIA. EXEKÚCIE. EXEKUČNÉ KONANIE;OBČIANSKOPRÁVNE KONANIE PRED SÚDOM I. STUPŇA;OBČIANSKE PRÁVO PROCESNÉ;PRÁVOMOC A PRÍSLUŠNOSŤ SÚDU;OPATROVNÍCTVO A PORUČNÍCTVO;OSVOJENIE. ADOPCIA;Mediácia. Riešenie konfliktov.;Dôkazná povinnosť (bremeno) v občianskom práve;Návrh na začatie konania. Žaloba v občianskom práve;Exekučné prostriedky k vydobytiu peňažného plnenia v občianskom práve;Podmienky konania (procesné podmienky) v občianskom práve;Lehoty v občianskom práve;Konanie o úschovách; ...

Viac

Obsah predpisu sa zobrazuje len prihlásených užívateľom.

Vážený návštevník,
prístup k obsahu majú len registrovaní užívatelia portálu.
Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, že ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa.
Ďakujeme.


Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

233/1995 Z.z.

Novelizovaný: 15. 3. 2021  

35/2019 Z.z.

Novelizovaný: 1. 3. 2021  

311/2001 Z.z.

Novelizovaný: 1. 3. 2021  

7/2005 Z.z.

Novelizovaný: 1. 3. 2021  

563/2009 Z.z.

Novelizovaný: 6. 2. 2021  


Zmena nastane

161/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 5. 2021  

323/1992 Zb.

Novelizovaný: 1. 5. 2021  


Archív zmien v legislatíve