Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Bakeš, M.,Karfíková, M., Kotáb, P., Marková, H. a kolektív, Finanční právo.

Bakeš, M.,Karfíková, M., Kotáb, P., Marková, H. a kolektív, Finanční právo.
6. upravené vydání 2012. Praha: C. H. Beck, 549 strán, ISBN 978-80-7400-440-7
Prof. h.c. doc. JUDr.
Mária
Bujňáková
CSc.
Mgr.
Jozef
Sábo
Súbor zmien v kľúčových právnych predpisoch spadajúcich v právnom poriadku Českej republiky do odvetvia finančného práva vytvorilo potrebu prijatia diela, ktoré by tieto zmeny spracovalo v jednotnom výkladovom texte. Na túto potrebu odpovedá kolektív autorov učebnice
Finanční právo. 6. upravené vydání
, ktorá predstavuje jeden z najmladších prírastkov do rodiny učebníc vydavateľstva C. H. Beck, zaoberajúcich sa problematikou finančného práva.
Štruktúra učebnice je prehľadná a umožňuje dobrú orientáciu v texte. Ako býva zvykom, jej základné rozdelenie je tvorené na všeobecnú a osobitnú časť. Do všeobecnej časti spadá Hlava prvá,
Základné otázky finančného práva
, ktorá je ďalej členená do šiestich kapitol. Teoretické otázky však nie sú výhradnou doménou iba tejto časti textu. Z obsahu učebnice je zrejmý cieľ sprostredkovať ucelený výklad teoretických východísk v nadväznosti na pozitívnoprávny rozbor finančnoprávnych inštitútov. Učebnica sa hlási k odkazu československej vedy o finančnom práve a svoju pozornosť venuje od náuky z predvojnového obdobia až po súčasný pohľad na jednotlivé témy. V tomto smere najvýraznejšie vystupujú kapitoly vo všeobecnej časti a v osobitej časti Hlava druhá,
Právna úprava rozpočtu
, a Hlava tretia,
Právna úprava rozpočtových príjmov
. Výrazný akcent na výklad vzťahu ekonomických súvislostí a finančnoprávnych predpisov je daný najmä v častiach pojednávajúcich o oblastiach prelínania finančného práva a súkromnoprávnej regulácie alebo majúcich vplyv na ekonomické fungovanie štátu. Uvedené platí najmä o posledných dvoch hlavách učebnice, a to o Hlave štvrtej,
Právní úprava úvěru, měny a devízového hospodářství
, a Hlave piatej,
Právní úprava finančního trhu.
V tomto kontexte je možné poukázať napríklad na Kapitolu XVII,
Měna a penežní obeh
, alebo Kapitolu XXI,
Finanční trh a jeho instrumenty
, ktorá obsiahlym spôsobom predstavuje inštitúty spojené s finančným trhom. Preto je potrebné túto kapitolu vyzdvihnúť, keďže analyzuje tak jednotlivé finančné a reálne inštrumenty finančného trhu, ako aj finančné deriváty.
Finančné deriváty tak predstavujú právo, resp. povinnosť na nákup alebo predaj v určitom čase určitého finančného inštrumentu
(s. 425). Čitateľ sa v tejto časti postupne oboznamuje s jednotlivými pojmami finančných derivátov, ako sú
futures, forwardy, opce, s
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).