Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Jesenná škola práva 2016.

Jesenná škola práva 2016.
(správa z podujatia)
Mgr.
Dominika
Kučerová
Doktorandka z Katedry trestného práva a kriminológie Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave.
Mgr.
Petra
Lukáčiková
Doktorandka z Katedry trestného práva a kriminológie Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave.
Monika
Martišková
Doktorandka z Katedry dejín práva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave.
V dňoch 11. až 19. novembra 2016 sa Hotel Magnólia v Piešťanoch stal svedkom 21. ročníka Jesennej školy práva, ktorej nosnou témou bola
"Právna regulácia politiky v Európe"
. Počas štyridsiatich štyroch hodín mali účastníci možnosť získať pohľad na politiku z rôznych hľadísk, ktoré im predostreli štrnásti prednášajúci pôsobiaci v rôznych oblastiach práva či politológie.
Úvodná prednáška patrila téme
Výraz "politika" v právnych textoch
, ktorú odprezentoval docent František Cvrček z ústavu státu a práva AV ČR, tradične prostredníctvom lingvistickej analýzy. Pútavo objasnil, že právo je odborný jazyk, ktorý má nie veľa termínov, ale ich význam sa mení - na rozdiel od matematiky, kde trojuholník je vždy trojuholník. Uviedol aj to, že teória práva funguje do okamihu, keď sa chce uviesť do praxe, a problém sa začína tam, kde sa končí komentár. Môže tak nastať situácia, že sa objaví rozsudok, v ktorom sudca vyhlási "vydru za rybu", a má to odôvodnenie (dôvodom môže byť napr. situácia, ak na základe platného právneho poriadku nie je možné "vydru" inak chrániť). Druhú časť prednášky venoval docent Cvrček analýze pojmu politika. Historicky právna politika v textoch rastie. Slovo "politika" sa v ČR vyskytuje v 5.070 dokumentoch, najčastejšie s prívlastkami: zahraničná, menová, hospodárska a poľnohospodárska. V kontexte sa politika spája s pojmami vývoj, vláda, postoj či kultúra.
Profesor Krzysztof Skotnicki pricestoval z ďalekej poľskej univerzity v meste Łodź, aby prítomným priblížil
Volebné právo
, ktoré je podľa neho jadrom právnej regulácie politiky. Profesor detailne analyzoval volebné právo z viacerých hľadísk, pričom možno spomenúť počet funkcií volebného práva, ktorý sa pohybuje v rozmedzí 4 - 13 medzi poprednými predstaviteľmi zaoberajúcimi sa danou tematikou. Zaujímavou myšlienkou bolo, že voliči, ako aj politici majú rovnaké problémy. Prítomných upútalo profesorove nazeranie na moment, v ktorom, ak niekto na základe výsledkov interpolu už vie, že
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).