Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

K životnému jubileu profesorky Oľgy Plankovej a spomienka na profesora Karola Planka.

K životnému jubileu profesorky Oľgy Plankovej a spomienka na profesora Karola Planka.
Doc. JUDr.
Jozef
Vozár
CSc.
Ústav štátu a práva SaV, Bratislava.
V tomto roku oslávila profesorka Oľga Planková krásne životné jubileum - 90 rokov. V roku 1927 sa narodil aj jej manžel Karol Plank. V jeho prípade si však pripomíname nedožité 90. narodeniny. Obidvaja profesori patria medzi významných predstaviteľov slovenského občianskeho práva, pričom treba zdôrazniť, že pani profesorka Planková sa špecializovala na právo rodinné. Pri tejto vzácnej príležitosti by som rád pripomenul ich prínos pre rozvoj občianskeho a rodinného práva.
V čase môjho príchodu na Právnickú fakultu (1985) boli to dvaja rešpektovaní a u študentov veľmi obľúbení profesori. Svoju spomienku začnem najprv na pani profesorku Oľgu Plankovú. Na Katedre občianskeho a rodinného práva vytvárala pre študentov veľmi priaznivé až rodinné prostredie. Pre mladých vedeckých pracovníkov si vedela vždy nájsť čas a jej rady boli inšpiratívne. Jej semináre a prednášky boli podávané na vysoko odbornej úrovni a mimoriadne ľudsky. Bolo vidieť, že táto práca je pre ňu poslaním. Vynikala aj v oblasti vedeckého bádania. Štyri monografie, 14 učebných textov či viac ako 60 vedeckých prác v časoch, keď sa nepoužívali počítače, hovorí za všetko. Smelo možno povedať, že položila základy slovenského rodinného práva. Knižné monografie: Rozvod manželstva v československom práve (1964), Spoločné majetkové práva manželov (1968) a Osvojenie dieťaťa (1979) patrili v tom čase medzi vyhľadávané publikácie z tejto oblasti.
Svoju bohatú publikačnú činnosť doplnila aj účasťou na domácich či medzinárodných konferenciách rodinného práva - Varšava (1965), Pecs (1967), Bele
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).