Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Košičiarová, S., Správny poriadok, Komentár. Šamorín: Heuréka, 2013, 357 strán

Košičiarová, S., Správny poriadok, Komentár. Šamorín: Heuréka, 2013, 357 strán
doc. JUDr.
Mária
Srebalová
PhD.
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave Katedra správneho a environmentálneho práva
Platná úprava všeobecného správneho konania je obsiahnutá v zákone č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov. Ide o jeden zo základných právnych predpisov v odvetví správneho práva, výnimočný kódex, ktorého účinnosť datujeme už od 1. januára 1968.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).