Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Oneskorená správa o 27. svetovom kongrese právnej a sociálnej filozofie vo Washingtone (27. júl - 1. august 2015) s výhľadom na rok 2017.

Oneskorená správa o 27. svetovom kongrese právnej a sociálnej filozofie vo Washingtone (27. júl - 1. august 2015) s výhľadom na rok 2017.
Prof. JUDr.
Alexander
Bröstl
CSc.
Katedra teórie štátu a práva, Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
Táto správa pôsobí ako vytiahnutá z archívu: predstavuje totiž návrat k podujatiu z augusta 2015. Po svetovom kongrese Medzinárodného združenia pre právnu a sociálnu filozofiu (IVR) v Belo Horizonte v auguste 2013 sa o slovo prihlásili Spojené štáty americké, prostredníctvom Georgetown University Law Centre vo Washingtone, D. C. Ústredná téma kongresu znela
"
Právo, rozum a emócia
(Law, Reason and Emotion)"
. Na podujatí sa zúčastnilo okolo 600 domácich i zahraničných účastníkov z 54 štátov sveta. Po prvý raz od kongresu v Krakove 2007 sa v silnom zložení predstavila aj Sekcia IVR z Českej republiky, keď ju reprezentovali viacerí kolegovia z Právnickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe (prof. Aleš Gerloch, dr. Jan Tryzna, doc. Jan Wintr, dr. Pavel Ondřejek, dr. Katarzyna Žák Krzyžanková).
Otvorenie prebehlo v réžii usporiadateľov, v mene ktorých prehovoril prof.
Mortimer Sellers
z Univerzity v Baltimore. Pri neúčasti predsedu IVR prof.
Ulfrida Neumanna
z Univerzity vo Frankfurte nad Mohanom predniesol jeho prejav pokladník IVR prof.
Lorenz Schulz
, ktorý v historickom priereze pripomenul doterajšie svetové kongresy IVR.
Plenárne zasadnutia v rámci svetových kongresov IVR sú tradične organizované tak, že počas nich odznejú kľúčové príspevky. Tentoraz to bolo osem vystúpení domácich a zahraničných predstaviteľov právnej teórie a právnej filozofie. Viaceré z nich vyvolali živú diskusiu v rokovacej sále, ale aj mimo nej.
Podľa môjho názoru jedným z tých, ktorí najviac zaujali, bol prof.
András Sajó
z Maďarska, sudca Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu, s príspevkom, ktorý mal názov
Ústavné udomácnenie citov (The Constitutional Domestication of Emotions).
Deskriptívna teória práv
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).