Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Kľúčové slovo Súdny dvor EÚ


Prejudiciálna otázka o výklade práva Európskej únie a právo na spravodlivý proces

  HODÁS, M.: Prejudiciálna otázka o výklade práva Európskej únie a právo na spravodlivý proces.∗ Právny obzor, 106, 2023, č. 4, s. 291 – 301. https://doi.org/10.31577/pravnyobzor.2023.4.02 Preliminary question on the interpretation of European Uni...