Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Správa z konferencie organizovanej Ústavom štátu a práva Slovenskej akadémie vied.

Správa z konferencie organizovanej Ústavom štátu a práva Slovenskej akadémie vied.
Moderné trendy sociálneho zabezpečenia, ktorá sa konala 23. a 24. októbra 2008 v Bratislave.
JUDr.
Ľudmila
Gajdošíková
CSc
odborný garant konferencie
V dňoch 23. - 24. októbra 2008 sa konala konferencia, ktorú organizoval Ustav štátu a práva Slovenskej akadémie vied v spolupráci s Nadáciou Fridricha Eberta Moderné trendy sociálneho zabezpečenia v rámci úlohy riešenia programu výskumu a vývoja APVV-51-000805 "Konštitucionalizácia a zákonodarstvo v podmienkach Slovenskej republiky ako členského štátu Európskej únie so zreteľom na formovanie právneho štátu a právnej praxe". Konferenciu tohto zamerania organizuje Ustav štátu a práva Slovenskej akadémie vied v pravidelných dvojročných intervaloch už od roku 1997.
Na konferencii sa zúčastnili odborníci na sociálne zabezpečenie z rôznych vedných disciplín, zástupcovia a reprezentanti z teórie aj praxe. Početnú účasť na konferencii malo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na čele so štátnou tajomníčkou JUDr. Emíliou Kršíkovou, kolegovia z Českej republiky, a to z Karlovej univerzity v Prahe, z Ministerstva práce a sociálnych vecí Českej republiky a z Najvyššieho správneho súdu v Brne. Na konferencii mal už tradične silné zastúpenie Najvyšší súd Slovenskej republiky - kolegovia zo správneho súdnictva, ale aj z Krajského súdu v Nitre, z Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky, zo Sociálnej poisťovne, zo Slovenského národného strediska pre ľudské práva, z Právnickej fakulty a Pedagogickej fakulty Univerzity J. A. Komenského v Bratislave, z Právnickej fakulty a Fakulty verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, z Konfederácie odborových zväzov, z Doplnkovej dôchodkovej spoločnosti Tatra banka, z VUB Generáli dôchodkovej správcovskej spoločnosti a, samozrejme, vedeckí pracovníci z ústavov spoločenských vied Slovenskej akadémie vied, ako aj ďalší odborníci na sociálne zabezpečenie.
Možno konštatovať, že záujem o konferenciu mali už tradične v minulosti na konferencii tohto zamerania zúčastnení odborníci z oblasti so
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).