Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Švecová, A., Trnavské meštianske závety (1700 - 1871).

Švecová, A., Trnavské meštianske závety (1700 - 1871).
I., II. zväzok. Typi Universitatis Tyrnaviensis, Trnava 2014, 1384 strán. ISBN 978-80-8082-700-7 (I. zväzok), ISBN 978-80-8082-778-6 (II. zväzok).
JUDr.
Veronika
Kleňová
PhD.
Katedra rímskeho a cirkevného práva Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
Význam analýzy závetov určitého obdobia rezonuje nielen na poli právnej histórie a osobitne histórie občianskeho práva, ale je cenným zdrojom poznania aj v oblasti histórie všeobecne. Z právnohistorického pohľadu ilustruje aplikáciu práva a zároveň je odzrkadlením hmotného dedičského práva v konkrétnom období, čo má osobitný význam v systéme práva obyčajového. Z hľadiska historického svedčí testament o majetkových pomeroch, sile rodinných väzieb, postavení členov rodiny, náboženskom cítení, hodnotách svojej doby a napokon aj o vnímaní smrti v tej-ktorej historickej epoche. S cieľom prispieť k vedeckému bádaniu v obidvoch vedeckých disciplínach vzniklo dvojzväzkové dielo
Trnavské meštianske závety (1700 - 1871)
. Pochádza z pera Adriany Švecovej, trnavskej rodáčky a toho času docentky právnych dejín na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. Anotovaná publikácia je zavŕšením dlhoročného výskumu trnavskej testamentárn
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).