Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Opakovaná žiadosť nájomcu o prevod vlastníctva bytu (ZSP 12/2024)

§ 29 ods. 8 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
§ 421 ods. 1 písm. b) Civilného sporového poriadku

Právo nájomcu bytu, aby s ním vlastník domu, na ktorého sa vzťahuje § 29 ods. 8 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, do dvoch rokov od podania žiadosti uzatvoril zmluvu o prevode vlastníctva bytu, je majetkovým právom, ktoré sa premlčuje vo všeobecnej trojročnej premlčacej dobe (§ 101 Občianskeho zákonníka) plynúcej odo dňa, keď ho nájomca mohol vykonať po prvý raz.

Pokiaľ nájomca podá viacero takýchto žiadostí, podaním každej z nich mu vzniká samostatné právo, premlčanie ktorého sa posudzuje nezávisle od premlčania práv vzniknutých podaním iných žiadostí nájomcu o prevod vlastníctva bytu.

Rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 4Cdo/273/2021

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).