Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Darovanie členského podielu len jednému z manželov a spoločný nájom družstevného bytu manželmi (ZSP 35/2022)

§ 703 ods. 2 Občianskeho zákonníka
§ 28 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
§ 420 písm. f) Civilného sporového poriadku
§ 421 ods. 1 písm. b) Civilného sporového poriadku

Aj v prípade, že členský podiel bol za trvania manželstva darovaný len jednému z manželov a iba on z tohto titulu nadobudol právo na uzavretie zmluvy o nájme družstevného bytu, vzniklo obom manželom žijúcim v spoločnej domácnosti spolu s ich spoločným nájmom bytu aj ich spoločné členstvo v družstve.

Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 7Cdo/9/2021

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).