Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Vojáček, L. - Schelle, K. - Knoll, V., České právní dějiny.

Vojáček, L. - Schelle, K. - Knoll, V., České právní dějiny.
Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čěnek, s. r. o, 2008, 684 strán
JUDr. Mgr.
Adriana
Švecová
PhD.
V predloženej publikácii pribudol v odbore právnych dejín nový prírastok, ktorý by sme mohli zaradiť medzi syntetizujúco-didaktické učebné texty z pera skúsených právnych historikov doc. L. Vojáčka, doc. K. Schelleho a mladého ambiciózneho kolegu Dr. V. Knolla. Popri nich ako spoluautor oddielu 3.2.3 figuruje Dr. Peter Beránek. Autori podávajú v uvedenej práci chronologický prierez všeobecného právnohistorického vývoja na území Čiech a Moravy, zasahujúc v československých dejinách do spoločnej histórie, z toho titulu uvedená časť 4 a 5 v podkapitolách obdobia Československej republiky počas jej spoločnej 73-ročnej existencie je iste zaujímavá pre slovenskú právno- historickú akademickú obec, vrátane významu učebnice ako takej - chápanej v rozširujúcom kontexte fakultatívneho učebného textu pre slovenských študentov práva. Predložená publikácia je predovšetkým určená českého čitateľovi.
V úvode sa opriem o známy a autormi uvedomený latinský citát:
"qui bene distingit, bene docet"
, čo sa v predloženom diele naplnilo v miere vrchovatej, domnievam sa však, že nebudem blasfemická, ak nadhodím pre ctených kolegov pri periodizácii istú podstatnú otázku: či bolo vhodné vyčleniť tak rozsiahle a pre dejiny práva veľmi dynamické obdobie vývoja práva od roku 1620 - 1948, reflektujúc v nich hraničné medzníky bitky pri Bielej hore (1620) a februá
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).