Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i JUDr. Zuzana Dzurjaníková, PhD.

hlavný štátny radca, Úrad vlády SR

Počet článkov autora: 1


Goldplating

Od decembra 2022 majú predkladatelia právnych predpisov "novú povinnosť", a to identifikovať pri preberaní alebo implementovaní európskej právnej úpravy, či ide o goldplating a vyhodnotiť takýto jav. Táto povinnosť im vyplýva z Legislatívnych prav...