Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Hlavné pojednávanie - kontradiktórne alebo inkvizičné?

Hlavné pojednávanie - kontradiktórne alebo inkvizičné?
Už v legislatívnom zámere vlády Slovenskej republiky bolo jasne stanovené, že rekodifikovaný trestný proces výrazne posilní v konaní pred súdom prvky kontradiktórnosti, čím zároveň obmedzí vplyv trestného spisu na súdne konanie a rozhodnutie. V rámci spracovávania základných zásad a cieľov rekodifikácie (v roku 1999) sa konštatovalo, že posilnenie kontradiktórnosti "by síce bolo spojené s určitými nárokmi na zmenu doterajšej organizácie práce súdov a zvýšilo by nárok aj na činnosť prokurátora, ktorý by mal mať povinnosť uviesť dôkazné bremeno pre svoje tvrdenia v obžalobe, avšak rozhodne by prispelo k zvýšeniu vážnosti trestného konania i postavenia súdu ako nezávislého orgánu".
Uvedené zásady a ciele našli svoj odraz napr. už v ustanoveniach o základných zásadách § 2 ods. 5, 7, 10, 11, 14, 18 a 19 TP, ale aj v § 213 o účasti obvineného a obhajcu na úkonoch vo vyšetrovaní a v skrátenom vyšetrovaní a pokiaľ sa týka konania na súde prvého stupňa aj v § 256 o prednesení obžaloby a vyjadrení obhajcu k obžalobe, v § 258 a nasl. o dokazovaní na hlavnom pojednávaní - vrátane súčinnosti strán pri dokazovaní (§ 271 a nasl.), ako aj v § 274 o záverečných rečiach.
V súčasnosti sa však opakovane môžeme stretnúť s volaním po návrate k "starému" sp
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).