Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Okolnosti významné pri posudzovaní opodstatnenosti žaloby o odstránenie neoprávnenej stavby (ZSP 9/2023)

§ 135c ods. 1 a 2 Občianskeho zákonníka
§ 421 ods. 1 písm. b) Civilného sporového poriadku

Pri posudzovaní opodstatnenosti žaloby o odstránenie neoprávnenej stavby (§ 135c ods. 1 a 2 Občianskeho zákonníka) súd vychádza zo širokého súboru individuálnych okolností každého jednotlivého prípadu. Porovnáva pri tom najmä hospodársku a inú stratu, ktorá by odstránením stavby vznikla na jednej strane, so záujmom na využití stavby na strane druhej. Zohľadňuje tiež rozsah neoprávnene zastavaného pozemku, charakter stavby, možnosti jej využitia, účel jej zriadenia, a okolnosti, za akých bola stavba zriadená, predovšetkým či stavebník mal vedomosť o tom, že ide o neoprávnenú stavbu.

Rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 5 Cdo 177/2021

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).