Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Otázka bezprávnej vyhrážky v pracovnoprávnom vzťahu (ZSP 12/2023)

§ 37 ods. 1 Občianskeho zákonníka
§ 60 ods. 1 Zákonníka práce
§ 420 písm. f) Civilného sporového poriadku
§ 421 ods. 1 písm. a) a b) Civilného sporového poriadku

Upozornením, že zamestnanec svojím správaním preukázateľne porušuje pracovnú disciplínu, zamestnávateľ uplatňuje svoje Zákonníkom práce priznané oprávnenie, ktorého výkon nemožno považovať za bezprávnu vyhrážku nútiacu zamestnanca uzavrieť dohodu o skončení pracovného pomeru a v nej prejaviť vôľu, ktorú v skutočnosti nemal.

Rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 4 Cdo 161/2021

 

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).