Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Prispôsobenie súdnej činnosti Súdneho dvora EÚ a Všeobecného súdu EÚ z dôvodu pandémie spojenej s koronavírusom Covid-19

Prispôsobenie súdnej činnosti Súdneho dvora EÚ z dôvodu pandémie spojenej s koronavírusom Covid-19
Vzhľadom na súčasnú zdravotnú krízu bol Súdny dvor nútený dočasne prispôsobiť svoje pracovné postupy. Súdna činnosť naďalej pokračuje, ale prednosť majú osobitne naliehavé veci (naliehavé konania, skrátené súdne konania a konania o nariadení predbežného opatrenia).
Procesné lehoty
Lehoty na podanie žaloby a odvolania plynú ďalej a účastníci konania ich musia dodržiavať. Prípadné uplatnenie článku 45 druhého odseku Protokolu o Štatúte Súdneho dvora EÚ tým nie je dotknuté. Naopak, lehoty ustanovené v prebiehajúcich konaniach - s výnimkou konaní, ktoré sú osobitne naliehavé - sa predlžujú o jeden mesiac. Končia sa uplynutím dňa, ktorý má v nasledujúcom mesiaci rovnaké číslo ako deň, v ktorý mala uplynúť lehota, alebo, ak tento deň v nasledujúcom mesiaci chýba, uplynutím posledného dňa tohto mesiaca. Až do ďalšieho oznámenia a pokiaľ nebude uvedené inak sa lehoty, ktoré určí kancelária, tiež predlžujú o jeden mesiac.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).