Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Trest odňatia slobody na doživotie (ZSP 23/2022)

§ 47 ods. 2 Trestného zákona
§ 128 ods. 7 Trestného zákona

I. Ak súd ukladá páchateľovi trest odňatia slobody aj podľa § 47 ods. 2 Trestného zákona, pre splnenie podmienky – „dvakrát potrestaný nepodmienečným trestom odňatia slobody“ – je rozhodujúce, či bol páchateľ pre takéto trestné činy dvakrát potrestaný nepodmienečným trestom odňatia slobody, a to či páchateľ takýto nepodmienečný trest odňatia slobody vykonal celkom alebo aspoň sčasti.

II. Ustanovenie § 47 ods. 2 Trestného zákona má špeciálnu a nemennú povahu, pričom § 128 ods. 7 Trestného zákona vo vzťahu k nemu rieši len stav vykonania (aspoň čiastočného) nepodmienečného trestu odňatia slobody, nie však výkon „premenenej podmienky“. Zároveň platí, že vo vzťahu k ustanoveniu § 47 ods. 2 Trestného zákona sa ustanovenie § 128 ods. 7 Trestného zákona použije subsidiárne.

III. Presné, jednoznačne a striktné znenie špeciálneho ustanovenia § 47 ods. 2 Trestného zákona – „dvakrát potrestaný nepodmienečným trestom odňatia slobody“ nemožno prostredníctvom v tomto prípade subsidiárneho ustanovenia § 128 ods. 7 Trestného zákona vykladať rozširujúcim spôsobom s negatívnym dopadom na postavenie obvineného tak, že pôjde aj o prípad, keď obvinený bol hoci aj raz potrestaný „len“ trestom odňatia slobody s podmienečným odkladom jeho výkonu, a to ani v prípade ak neskôr došlo k aspoň čiastočnému výkonu pôvodne podmienečne odloženého trestu odňatia slobody.

IV. Podmienka skoršieho potrestania nepodmienečným trestom odňatia slobody – § 47 ods. 2 Trestného zákona – preto nie je splnená, ak k potrestaniu páchateľa nepodmienečným trestom odňatia slobody došlo až na podklade následne nariadeného výkonu pôvodne podmienečne odloženého trestu odňatia slobody.


Rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 1Tdo/32/2020

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).