Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Z praxe

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i JUDr. Zuzana Žitná

Počet článkov autora: 1


Postavenie a právomoci národných parlamentov členských štátov EÚ v kontexte európskej integrácie

Kategória: Články Autor/i: JUDr. Zuzana Žitná

Okrem právomocí typicky realizovaných v rámci vnútroštátnej pôsobnosti zákonodarnej moci môžu národné parlamenty aktívne prispievať aj k dobrému fungovaniu EÚ, ako sa o tom výslovne zmieňuje aj čl. 12 ZEÚ. Keďže národné parlamenty nie sú bezprostr...