Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Články

Právne a technické aspekty kybernetickej bezpečnosti automatizovaných vozidiel

Kategória: Články Autor/i: doc. JUDr. Jozef Andraško, PhD.

Autorský kolektív v monografii „Právne a technické aspekty kybernetickej bezpečnosti automatizovaných vozidiel“ objasňuje úrovne automatizovanej jazdy a zameriava sa na aspekty prepojenej dopravy, ako aj senzorické a technické vybavenie automatizovaných vozidiel, objasňuje problematiku kybernetickej bezpečnosti v kontexte automatizovaných vozidiel, venuje sa vybraným právnym otázkam kybernetickej bezpečnosti v kontexte automatizovaných vozidiel. Následne upriamuje pozornosť na možné regulačné nástroje kybernetickej bezpečnosti automatizovaných vozidiel a princípy právnej úpravy kybernetickej bezpečnosti v kontexte automatizovaných vozidiel a analyzuje základné legislatívne akty, ktoré sa týkajú problematiky kybernetickej bezpečnosti automatizovaných vozidiel.

V jednej z kapitol sú reflektované súčasne a budúce trestnoprávne aspekty prevádzky automatizovaných vozidiel – konkrétne trestná zodpovednosť a otázky, či by automatizované vozidlo mohlo byť objektom ochrany trestného práva, nástrojom alebo predmetom na páchanie trestnej činnosti či možným páchateľom trestnej činnosti. Pozornosť je venovaná aj zaisteniu automatizovaného vozidla a počítačových údajov, súčinnosti štátnych orgánov, právnických a fyzických osôb, obhliadke, vydaniu a odňatiu veci, prehliadkam, odpočúvaniu a záznamom telekomunikačnej prevádzky, cezhraničnému získavaniu údajov a pod.

 

Ak sa zaujímate o danú problematiku, publikácia „Právne a technické aspekty kybernetickej bezpečnosti automatizovaných vozidiel“ je dostupná na tomto odkaze.