Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - September 2022

Ministerstvo spravodlivosti zvažuje odklad zavádzania novej súdnej mapy

Kategória: Aktuality Zdroj: TASR

Bratislava 27. septembra (TASR) - Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR zvažuje odklad účinnosti zákonov, ktoré majú priniesť novú súdnu mapu, o pol roka. Je to podľa rezortu jedna z diskutovaných možností, finálne rozhodnutie však zatiaľ nepadlo. P...

NRSR: Plénum odsúhlasilo definíciu protirómskeho rasizmu

Kategória: Aktuality Zdroj: Národná rada SR

Bratislava 27. septembra (TASR) - Národná rada (NR) SR v utorok odobrila pracovnú definíciu protirómskeho rasizmu vypracovanú Medzinárodnou alianciou pre pripomínanie holokaustu (IHRA).

Európsky súd pre ľudské práva vyhlásil rozhodnutie v prípade neprimeranej dĺžky súdneho konania

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) vyhlásil rozhodnutie v prípade Vassová proti Slovenskej republike, v ktorom sa sťažovateľka sťažovala na porušenie práva na prejedanie veci v primeranej lehote. ESĽP rozhodol v prospech Slovenskej republiky a v...

Novela infozákona: ďalší krok k zvyšovaniu transparentnosti verejnej správy

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková predložila do medzirezortného pripomienkovania novelu zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Navrhovaná úprava je výrazným posunom pre tých, ktorí o informácie žiadajú a rovnako pre tých, ktorí ich posk...

Veľká zmena Trestného zákona

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková predložila do medzirezortného pripomienkovania veľkú novelu Trestného zákona. Predložený návrh znamená prenastavenie ideológie Trestného zákona, ktorý je dnes vo veľkej miere postavený na tom, že trest odňa...

Európsky súd pre ľudské práva rozhodol v prípade P. H. proti Slovenskej republike

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Európsky súd pre ľudské práva vyhlásil rozsudok v prípade P. H. proti Slovenskej republike, v ktorom konštatoval porušenie práva na život podľa článku 2 Dohovoru v hmotnom aj procesnom aspekte.

ÚS posúdi ustanovenia o pracovnom pomere učiteľov vysokých škôl

Kategória: Aktuality Zdroj: TASR

Košice 7. septembra (TASR) - Ústavný súd (ÚS) SR preskúma ustanovenia Zákonníka práce a zákona o vysokých školách, ktoré sa týkajú pracovného pomeru vysokoškolských učiteľov na určitú dobu. Právne normy na ÚS napadla skupina opozičných poslancov N...

SAK víta návrh novely Trestného zákona, so zmenami v Trestnom poriadku nesúhlasí

Kategória: Aktuality Zdroj: TASR

Bratislava 7. septembra (TASR) – Slovenská advokátska komora (SAK) víta návrh novely Trestného zákona z dielne rezortu spravodlivosti. Naopak, zásadne nesúhlasí s predloženým návrhom zmien Trestného poriadku. TASR o tom informovali z mediálneho od...

MS predkladá na pripomienkovanie novely Trestného zákona a Trestného poriadku

Kategória: Aktuality Zdroj: TASR

Bratislava 7. septembra (TASR) - Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania novely Trestného poriadku a Trestného zákona, pripomienkovať ich možno až do začiatku decembra. Návrh Trestného poriadku má ...

Novela Trestného poriadku – sfunkčnenie a zefektívnenie trestného procesu

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Neskorá spravodlivosť nie je spravodlivosť. V situáciách, kedy ľudia nadobudnú presvedčenie, že štát im dostatočne nepomohol, respektíve im nie je v primeranej dobe schopný zabezpečiť spravodlivosť, celkom prirodzene pociťujú stratu dôstojnosti, k...

Väčšia ochrana spotrebiteľov

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Ministerstvo spravodlivosti predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o žalobách na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov. Cieľom je zaistiť, aby spotrebitelia mali k dispozícii účinný a efektívny mechanizmus pre žalo...