Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

Pripravuje sa novela zákona o cestnej doprave - v PK do 4. 12. 2023

Kategória: Aktuality Zdroj: Slov-Lex

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky zverejnilo predbežnú informáciu k pripravovanému návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.

Cieľom pripravovaného návrhu zákona je prebratie smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/738 zo 6. apríla 2022, ktorou sa mení smernica 2006/1/ES o používaní vozidiel prenajatých bez vodičov na cestnú prepravu tovaru a úprava príslušných ustanovení na základe aplikačnej praxe.

V súčasnosti si podniky v cestnej doprave usadené na území Slovenskej republiky môžu podľa zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov prenajať iba vozidlo evidované v Slovenskej republike.

Nová právna úprava umožní dopravným spoločnostiam usadeným v Slovenskej republike disponovať určitým počtom prenajatých nákladných vozidiel evidovaných v inom členskom štáte Európskej únie bez potreby ich evidencie v Slovenskej republike.

Právna úprava zároveň ustanoví ďalšie podrobnosti týkajúce sa používania takýchto vozidiel dopravcami usadenými na území Slovenskej republiky. Podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/738 cieľom takejto právnej úpravy je zvýšenie produktivity, flexibility a konkurencieschopnosti podnikov v cestnej doprave.

Uplatniť vyjadrenie k predbežnej informácii možno do 4.12.2023 v procese PI/2023/327. Predbežná informácia je dostupná v sprievodnej dokumentácii k procesu na tomto odkaze.