Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

ÚS SR: Vekové obmedzenie príspevkov pre zdravotne postihnutých je protiústavné

Kategória: Aktuality Zdroj: TASR

Košice 2. apríla (TASR) – Vekový limit pre ťažko zdravotne postihnutých na získanie peňažných príspevkov na osobnú asistenciu či motorové vozidlo je diskriminačný. Vyplýva to zo štvrtkového rozhodnutia Ústavného súdu (ÚS) SR, ktorý označil príslušné ustanovenia zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia za rozporné s ústavou. Časti zákona napadla na ÚS verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová.

 ,,Ústavný súd dospel k záveru, že napadnutá právna úprava predstavuje ústavne a medzinárodnoprávne neprípustné obmedzenie výkonu práva na rovnaké zaobchádzanie, respektíve zákazu diskriminácie na základe veku. Keďže zákonodarca sa napadnutou právnou úpravou dopustil porušenia príslušných ustanovení Medzinárodného paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach a Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím, porušil zároveň záväzok SR uznávať a dodržiavať medzinárodné zmluvy, ktorými je viazaná podľa článku 1 odsek 2 ústavy," uviedol predseda ÚS Ivan Fiačan.
      Podľa napadnutého textu zákona peňažný príspevok na osobnú asistenciu možno poskytovať fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím najskôr od 6. roku veku do dovŕšenia 65. roku. Po dovŕšení 65. roku veku možno tento príspevok poskytovať len ak bol poskytovaný už predtým. Príspevok na kúpu osobného auta možno poskytnúť, ak oň zdravotne postihnutý požiada najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom dovŕši 65 rokov veku. 

© TASR. Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ a fotografií zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.