Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i doc. JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD. et PhD.

forensic.sk Inštitút forenzných medicínskych expertíz s.r.o. Bratislava; Katedra trestného práva a kriminológie Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave; Advokátska kancelária Kinstellar, Bratislava

Počet článkov autora: 1