Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

25. výročie Ústavného súdu Slovenskej republiky

25. výročie Ústavného súdu Slovenskej republiky
Dňa 15. februára 2018 sme si pripomenuli 25. výročie vzniku moderného novodobého ústavného súdnictva v podobe špecializovaného a koncentrovaného orgánu súdneho typu, rozhodujúceho na základe princípov materiálneho (hodnotového) právneho štátu; svoju činnosť začal Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len "ústavný súd") reálne vykonávať až od 17. marce 1993, keď sa po prvýkrát zišiel na slávnostnom zhromaždení pléna ústavného súdu.
Ústavný súd nie je súčasťou všeobecných súdov. Jeho úlohou je hlavne chrániť ústavnosť, základné práva a slobody vyplývajúce z Ústavy Slovenskej republiky, Listiny základných práv a slobôd, Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a ďalších ústavných zákonov Slovenskej republiky a garantovať ústavný charakter výkonu štátnej moci. Prislúchajú mu i ďalšie kompetencie (celkom ich je 16), ako je napr. rozhodovanie vo volebných veciach či rozhodovanie o súlade právnych predpisov a medzinárodných zmlúv, konanie
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).