Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

K možnosti premeny podielového spoluvlastníctva domu na tzv. vlastníctvo bytových jednotiek rozhodnutím súdu o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva (ZSP 1/2023)

§ 142 Občianskeho zákonníka
§ 421 ods. 1 písm. b) Civilného sporového poriadku

V konaní o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva môže súd pristúpiť k rozdeleniu spoločného domu na bytové jednotky iba v prípade, že vzťahy spoluvlastníkov sú z hľadiska užívania domu nekonfliktné.

Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 5Cdo/156/2021

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).