Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Niekoľko minút teórie ...

Niekoľko minút teórie ...
Súčasná postmoderná spoločnosť má veľa problémov so svojou hodnotovou orientáciou, ideovým zakotvením a sebaurčením. Počúvame a vnímame to všade okolo nás. Oblasť práva ako spoločenskej disciplíny zrejme nebude výnimkou. Ak sa zamyslíme nad tým, čo je vlastne poslaním a úlohou objektívneho práva, zrejme možno súhlasiť s V. Knappom, že základnou funkciou práva je zabezpečenie homeostázy spoločenských vzťahov, teda garantovanie určitej miery rovnováhy záujmov, práv a povinností jednotlivých subjektov práva.
Túto funkcionalitu objektívneho práva treba ešte razantnejšie presadzovať dnes, v globalizovanej a multikultúrnej spoločnosti - ba možno povedať, že slová veľkého českého civilistu sú dnes ešte aktuálnejšie než v storočí minulom. Na to, aby sa zabezpečila rovnováha divergentných spoločenských záujmov, je však nevyhnutné poznať rytmus spoločenského života aj mimo rámca práva. Súčasné nastavenie globalizovaného sveta je sektorové. Každý segment spoločnosti afinuje k "dokonalému" poznaniu svojej sféry záujmu, pričom sa znižuje miera záujmu o segmenty iné. Právo tvoria (z
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).