Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Ochrana osobných údajov a ochrana súkromia v novej legislatívnej kvalite

Ochrana osobných údajov a ochrana súkromia v novej legislatívnej kvalite
Odborná aj laická verejnosť pod dojmom rôznych informácií a dezinformácií vníma novú platnú právnu úpravu v oblasti ochrany súkromia fyzických osôb a ich osobných údajov (OÚ) ako na niečo negatívne, dokonca obťažujúce, čo v zásade spôsobí všetkým podnikateľským subjektom len zvýšené náklady. Záporné vnímanie nezlepšujú ani "zaručené" ponuky množstva subjektov, ktoré im v online ponuke pripravia tie správne dokumenty a vzory na prispôsobenie svojich vnútropodnikových procesov novým požiadavkám na ochranu OÚ bez toho, že by sa s predstaviteľmi konkrétnej spoločnosti stretli a seriózne identifikovali okruh získavaných OÚ, okruh osôb prichádzajúcich s nimi do styku. Na podklade týchto informácií by nastavili bezpečnostné opatrenia a procesy zaručujúce súlad s novou právnou úpravou, ale najmä zvýšenú ochranu práva na súkromie. Podnikateľské subjekty však veľmi rýchlo zistia, že ponúkané dokumenty nie sú zabezpečením implementácie novej právnej úpravy do vnútropodnikových procesov, ale len formálnymi úkonmi úpravy dokumentov, ktoré sú nesprávne. Nezohľadňuje sa tak sedliacky rozum v premise, že pokiaľ sa právna úprava vyznačuje veľkou rozsiahlosťou
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).