Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Odôvodnenie rozhodnutia správneho súdu (ZSP 51/2022)

§ 19, § 49 ods. 1, 2 písm. a) v spojení s § 51 ods. 1 písm. a) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
§ 139 ods. 2, § 190, § 462 ods. 1 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok

V odôvodnení rozsudku správny súd vysvetľuje, akým spôsobom a z akých dôvodov dospel ku konkrétnemu rozhodnutiu; preto ak správny súd žalobu zamietne tak, ako rozhodol v tejto veci, nepostačuje, aby sa obmedzil na konštatovanie správnosti dôvodov žalobou napadnutého rozhodnutia, ale je povinný sa náležite venovať všetkým podstatným tvrdeniam účastníkov konania a jasným, právne korektným a zrozumiteľným spôsobom sa s nimi vysporiadať v odôvodnení svojho rozhodnutia.

Rozsudok Najvyššieho správneho súdu SR, sp. zn. 2Sžfk/28/2020

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).