Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Príslušnosť súdu v konaní o náhradu škody z porušenia práva na ochranu hospodárskej súťaže

ZSP 17/2021
§ 26 ods. 1 písm. b) Civilného sporového poriadku
§ 43 ods. 2 Civilného sporového poriadku
§ 27 Civilného sporového poriadku
Na konanie v spore pri uplatňovaní súkromnoprávnych nárokov z porušenia pravidiel ochrany hospodárskej súťaže podľa osobitného predpisu, zákona č. 136/2001 Z.z. o ochrane hospodárskej súťaže, je kauzálne príslušný Okresný súd Bratislava II, ktorého územným obvodom je celé územie Slovenskej republiky.
Uznesenie
Najvyššieho súdu SR
sp. zn.
3 Ndob 6/2018
Skutkový stav:
Žalobca so sídlom v Martine si žalobným návrhom uplatnil voči žalovanému so sídlom v Nemecku nárok na náhradu škody z porušenia pravidiel hospodárskej súťaže tým, že žalobca zaplatil vyššiu cenu za nákup vozidiel v dôsledku umelého navýšenia ceny žalovaným, ako dôsledku nekalosúťažného konania, obmedzujúceho hospodársku súťaž. Žalobný návrh doručil Okres
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).