Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Trestný čin všeobecného ohrozenia a porušenie dôležitej povinnosti vyplývajúcej z páchateľovho zamestnania, postavenia alebo funkcie alebo uloženej mu podľa zákona (ZSP 6/2023)

§ 138 písm. h) Trestného zákona
§ 285 ods. 1, 2 a 4 Trestného zákona

Za porušenie dôležitej povinnosti podľa § 138 písm. h) Trestného zákona pri premávke na cestách je potrebné považovať najmä také porušenie povinnosti vodiča motorového vozidla, ktoré so zreteľom na veľkosť a hmotnosť vozidla a počet prepravovaných osôb v ňom, t. j. povahu prepravy, môže mať za následok vážnu dopravnú nehodu s následkami na ľudskom živote a zdraví a ktoré podľa všeobecnej skúsenosti takéto následky skutočne máva. Pri vedení rozmerovo veľkých a ťažkých motorových vozidiel, v ktorých sú naviac prepravovaní pasažieri musí vždy platiť zvýšená opatrnosť vodiča pri ich vedení, pretože takéto vozidlá svojimi rozmermi, váhou aj účelom na ktorý slúžia (preprava osôb) predstavujú podstatne väčšie riziko a ohrozenie okolia ale aj v nich prepravovaných osôb ako osobné motorové vozidlá a spravidla v dôsledku ich zásahu či nesprávneho vedenia dochádza k vzniku nenapraviteľného následku.

Uznesenie Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 3Tdo/20/2019

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).