Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Doručovanie rozsudku. Jednočinný súbeh zločinu nedovoleného ozbrojovania s prečinom nebezpečeného vyhrážania

ZSP 27/2017
Doručovanie rozsudku Jednočinný súbeh zločinu nedovoleného ozbrojovania s prečinom nebezpečného vyhrážania
§ 173 ods. 1 a 2 Trestného poriadku
§ 294 ods. 1 a 2 a § 360 ods. 1, ods. 2 písm. a), b) Trestného zákona
I. Trestný poriadok napriek priamemu zastúpeniu obvineného obhajcom v zmysle § 44 ods. 2 Trestného poriadku ustanovuje v § 173 ods. 1 a 2 povinnosť doručiť rozsudok ako obvinenému (obžalovanému), tak aj jeho obhajcovi. Túto povinnosť nemožno nahradiť napr. žiadosťou adresovanou obhajcovi, aby rozsudok doručil obvinenému (obžalovanému).
II. Dokonaním trestného činu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami podľa § 294 ods. 1 a zároveň ods. 2 Trestného zákona, teda zadovážením si strelnej zbrane alebo streliva bez povolenia, je vyvolaný protiprávny stav, spočívajúci v ich držbe tým, kto si ich pre seba zadovážil. Počas udržiavania tohto protiprávneho stavu, a to nelegálnou držbou týchto vecí páchateľom, je tento skutok ako trváci trestný čin stále páchaný - až do oznámenia vznesenia obvinenia (§ 122 ods. 13 Trestného zákona).
III. Hmotnoprávny prejav zásady "
ne bis in idem
" nebráni posúdeniu skutku ako jednočinného súbehu trestných činov (ideálnej konkurencie), ak tým istým konaním boli spôsobené dva rôzne následky vo vzťahu k odlišným objektom trestných činov, chránených dvoma rôznymi ustanoveniami Trestného zákona.
Uznesenie Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 2 Tdo 53/2011
Skutkový stav:
Najvyšší súd SR uvedeným rozhodnutím dovolanie ministerky spravodlivosti proti rozsudku Krajského súdu v T. z 2. marca 2010, sp. zn. 23 To 8/2009, podľa § 382 písm. c) Trestného poriadku odmietol, lebo nezistil splnenie dôvodov na podanie dovolania podľa § 371 Trestného poriadku.
Z odôvodnenia:
Krajský súd v T. (ďalej len krajský súd) napadnutým rozsudkom podľa § 321 ods. 1 písm. d) trestného poriadku (ďalej aj "TP") zrušil rozsudok Okresného súdu N. M. n/V. (ďalej len okresný súd) zo 17. marca 2009, sp. zn. 2 T 15/2008 a zároveň rozhodol tak, že podľa § 322 ods. 3 TP sa obvinený M. K. uznáva za vinného zo zločinu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami podľa § 294 ods. 1 a 2 Trestného zákona (ďalej aj "TZ") v súbehu s prečinom nebezpečného vyhrážania podľa § 360 ods. 1, ods. 2 písm. a), b) TZ ...
... na tom skutkovom základe, že po tom, čo si v presne nezistenom čase od neznámej osoby v B., pri hoteli Kyjev, bez povolenia zadovážil pištoľ neznámej značky, ráže 7,65 mm, nezisteného výrobného čísla, s nezisteným počtom nábojov ráže 7,65, 28. júna 2007 v čase okolo 23.00 hod. v S. T. na Hviezdoslavovej ulici, v rodinnom dome č. X. najmenej sedemkrát vystrelil z pištole neznámej značky, ráže 7,65 mm, nezisteného výrobného čísla, potom v garáži susedného domu č. 73 so zbraňou namieril na poškodeného F. S., sediaceho v motorovom vozidle pred garážou domu, na čo poškodený F. S. s vozidlom ušiel preč, následne obvinený vošiel do spálne rodinného domu, kde uvedenou strelnou zbraňou namieril na hlavu poškodenej MUDr. E. S., ktorá sa rukou snažila zbraň odtlačiť od svojej hlavy, pričom jej obvinený povedal, že "to proste skončíme", na to obvinený odišiel do izby v suteréne domu, kde naplnil zásobník strelnej zbrane, pričom kričal "ja ho zabijem", a keď poškodená MUDr. E. S. ušla z domu ku garážovým dverám susedného domu, obvinený začal strieľať z horeuvedenej zbrane, po jednom až dvoch výstreloch do vzduchu namieril pištoľ smerom, kde stála poškodená, dva až trikrát vystrelil a následne strelnú zbraň odhodil na neznáme miesto, pričom svojím konaním obžalovaný vzbudil u poškodenej MUDr. E. S. dôvodnú obavu o život a zdravie.
Za to mu súd uložil podľa § 294 ods. 2 TZ pri použití §§ 41 ods. 1 TZ a § 38 ods. 2 TZ trest odňatia slobody na 4 (štyri) roky a 6 (šesť) mesiacov nepodmienečne. Zároveň rozhodol, že podľa § 48 ods. 1, ods. 2 písm. a) TZ sa obžalovaný pre účely výkonu trestu odňatia slobody zaraďuje do ústavu na výkon trestu s minimálnym stupňom stráženia.
Zrušeným rozsudkom okresného súdu bol obvinený K. uznaný za vinného:
1) zo zločinu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami podľa § 294 ods. 1a 2 TZ, pretože, v presne nezistenom čase si od neznámej osoby v B., pri hoteli Kyjev, bez povolenia zadovážil pištoľ neznámej značky, ráže 7,65 mm, nezisteného výrobného čísla, s nezisteným počtom nábojov ráže 7,65, ktoré držal do 28. júna 2007;
2) z prečinu nebezpečného vyhrážania podľa § 360 ods. 1, 2 písm. a), b) TZ, pretože, 28. júna 2007 v čase okolo 23.00 hod. v S. T. na Hviezdoslavovej ulici, v rodinnom dome č. X, najmenej sedemkrát vystrelil z pištole neznámej značky, ráže 7,65 mm, nezisteného výrobného čísla, potom v garáži susedného domu so zbraňou namieril na poškodeného F. S., sediaceho v motorovom vozidle pred garážou domu č. 73, na čo poškodený F. S. s vozidlom ušiel preč, následne obvinený vošiel do spálne rodinného domu, k
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).