Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Úprava výkonu rodičovských práv a povinností na čas po rozvode manželstva rodičov a obmedzenie rodičovských práv (ZSP 26/2022)

§ 24 ods. 1 Zákona o rodine
§ 38 Zákona o rodine
§ 421 ods. 1 písm. a) a b) Civilného sporového poriadku
Pokiaľ súd v rozhodnutí, ktorým sa rozvádza manželstvo rodičov maloletého dieťaťa, pri úprave výkonu rodičovských práv a povinností na čas po rozvode manželstva (§ 24 ods. 1 Zákona o rodine) určí, že v bežných veciach bude maloleté dieťa zastupovať a jeho majetok spravovať ten z rodičov, ktorému súd zverí maloleté dieťa do osobnej starostlivosti, nejde o obmedzenie alebo pozbavenie rodičovských práv druhého rodiča v zmysle § 38 ods. 2 a 3 Zákona o rodine.
Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 5Cdo/41/2022
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).