Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Vyhlásenie obžalovaného na hlavnom pojednávaní a poľahčujúca okolnosť (ZSP 8/2019)

§ 257 ods. 1, ods. 4 Trestného poriadku
§ 36 písm. n) Trestného zákona
§ 38 a § 34 ods. 4 Trestného zákona

Ak obžalovaný urobí na hlavnom pojednávaní vyhlásenie v zmysle § 257 ods. 1 písm. b) Trestného poriadku alebo v intenciách ustanovení § 257 ods. 4 Trestného poriadku vyhlásenie podľa písm. c) citovaného zákona a súd takéto vyhlásenie prijme, potom je vzhľadom najmä na ustanovenia § 38 ods. 2 až 4 Trestného zákona povinný na základe § 34 ods. 4 Trestného zákona priznať obžalovanému poľahčujúcu okolnosť spočívajúcu v napomáhaní príslušným orgánom pri objasňovaní trestnej činnosti podľa § 36 písm. n) Trestného zákona.

Rozsudok Krajského súdu v Trenčíne, sp. zn. 23 To 70/2015.

 

Skutkový stav:
Krajský súd na odvolanie obž. J. R. proti rozsudku Okresného súdu P., sp. zn. 3 T 33/2015 z 29. apríla 2015, podľa § 321 ods. 1 písm. d), ods. 2 Trestného poriadku (ďalej aj "TP") zrušil v napadnutom rozsudku celý výrok o treste a o zrušení skoršieho rozsudku. Na základe § 322 ods. 3 TP, pri nezmenenom výroku o vine podľa § 194 ods. 3 TZ, s použitím § 36 písm. l), n), § 37 písm. h), § 38 ods. 2, § 42 ods. 1, § 41 ods. 2 TZ uložil obžalovanému súhrnný trest odňatia slobody na 50 (päťdesiat) mesiacov so zaradením do ústavu na výkon trestu so stredným stupňom stráženia. Podľa § 42 ods. 2 TZ súd zároveň zrušil výrok o treste rozsudku Okresného súdu P., sp. zn. 1 T 120/2014 z 28. januára 2015, ako aj všetky ďalšie rozhodnutia na tento výrok obsahovo nadväzujúce, ak vzhľadom na zmenu, ku ktorej došlo zrušením, stratili podklad.
Z odôvodnenia:
Súd prvého stupňa rozsudkom uznal obžalovaného J. R. za vinného zo zločinu porušovania domovej slobody podľa § 194 ods. 1, 2 písm. a), ods. 3 písm. a) TZ s odkazom na §§ 138 písm. d), 139 ods. 1 písm. e), 127 ods. 3 Trestného zákona (ďalej aj "TZ"), pretože ...
Dňa 2. septembra 2014 v čase okolo 16.20 hod. v Prievidzi, na Ulici T. Vansovej po tom, čo videl vojsť do vchodu bytovky poškodenú A. M. nasledoval ju a keď poškodená prišla k bytu č. 4, ktorého bola užívateľom a odomkla dvere, zozadu do nej strčil, na čo poškodená spadla na zem do predsiene svojho bytu, následne vošiel do bytu poškodenej a naznačil jej ukazovákom aby bola
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).