Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Právo na obhajobu / Trestný čin spáchaný v skúšobnej dobe podmienečného odsúdenia (ZSP 17/2019)

§ 2 ods. 9, § 34 ods. 1 Trestného poriadku
§ 49 ods. 2, § 128 ods. 6 Trestného zákona

I. Nie je porušením práva na obhajobu, ak procesný súd nevyhovie žiadosti obžalovaného v situácii, keď obžalovaný bol opakovane v prípravnom konaní i v konaní pred súdom poučený o práve zvoliť si obhajcu, toto právo nevyužil a až v priebehu ostatného hlavného pojednávania žiada o odročenie pojednávania a poskytnutie lehoty na zvolenie si obhajcu.

II. Nejde o trestný čin spáchaný v skúšobnej dobe podmienečného odsúdenia, tak, ako to predpokladá ustanovenie § 49 ods. 2 Trestného zákona ak síce chronologicky bol trestný čin inak spáchaný v tejto skúšobnej dobe, avšak v dobe rozhodovania o tomto trestnom čine je predchádzajúce odsúdenie zahladené, resp. sa na obžalovaného hľadí pre tento (skorší) trestný čin, akoby nebol odsúdený.

Rozsudok Krajského súdu v Trenčíne, sp. zn. 23 To 20/2011

 

Skutkový stav:
Krajský súd podľa § 321 ods. 1 písm. d), ods. 3 Trestného poriadku (ďalej aj "TP") zrušil napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa v celom výroku o treste a o zrušení výroku o treste a naň nadväzujúcich výrokov v skoršom rozsudku Okresného súdu P., sp. zn. 1 T 83/2010 z 30. júna 2010, právoplatného 16. júla 2010.
Podľa § 322 ods. 3 TP obžalovaného M. H. odsúdil podľa § 221 ods. 2 Trestného zákona (ďalej aj "TZ") s použitím § 42 ods. 1, § 41, § 36 písm. k), § 37 písm. h), § 38 ods. 2 TZ k súhrnnému trestu odňatia slobody na 16 mesiacov. Podľa § 49 ods. 1 písm. a), § 50 ods. 1 TZ. výkon trestu odňatia slobody podmienečne odložil na skúšobnú dobu 3 rokov.
Krajský súd podľa § 42 ods. 2 TZ zároveň zrušil výrok o treste v rozsudku Okresného súdu P., sp. zn. 1 T 83/2010 z 30. júna 2010, právoplatného 16. júla 2010, ako ň aj všetky ďalšie rozhodnutia na tento výrok obsahovo nadväzuje, ak vzhľadom na zmenu, ku ktorej došlo zrušením, stratili podklad.
Z odôvodnenia:
Obžalovaný bol rozsudkom súdu prvého stupňa uznaný za vinného z prečinu podvodu podľa § 221 ods. 1 a 2 TZ, pretože ako zhotovite
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).