Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Osvedčenie sa v skúšobnej dobe určenej pri podmienečnom prepustení z výkonu trestu odňatia slobody - § 68 ods. 4 Trestného zákona (ZSP 49/2022)

§ 66, § 68 ods. 2 a 4 Trestného zákona

Podmienku podľa § 68 ods. 4 Trestného zákona, že sa proti odsúdenému vedie trestné stíhanie pre úmyselný trestný čin, treba vykladať tak, že trestné stíhanie obvineného pre iný úmyselný trestný čin, spáchaný v skúšobnej dobe podmienečného prepustenia, musí prebiehať v lehote do dvoch rokov od uplynutia skúšobnej lehoty a musí byť v tejto lehote aj právoplatne skončené, aby bolo možné o neosvedčení sa odsúdeného rozhodnúť v lehote do dvoch rokov po uplynutí skúšobnej doby (primerane R 71/1999). Inak sa má za to, že sa osvedčil.

Ak odsúdený spáchal trestný čin v skúšobnej dobe podmienečného odsúdenia a trestné stíhanie pre tento iný trestný čin sa právoplatne skončilo ešte v skúšobnej dobe, potom na vznik zákonnej fikcie osvedčenia, sa uplatní lehota jedného roka podľa ustanovenia § 68 ods. 4 prvej vety Trestného zákona a nie lehota dvoch rokov podľa § 68 ods. 4 druhej vety Trestného zákona. Pre predĺženie lehoty jedného roka na dva roky totiž nie je splnená podmienka vedenia trestného stíhania v lehote po skončení skúšobnej doby.

Uznesenie Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 1Urtost/5/2021

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).