Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Vymedzenie dovolacieho dôvodu

ZSP 14/2020
§ 447 písm. f) Civilného sporového poriadku
§ 432 ods. 1 a 2 Civilného sporového poriadku
§ 421 ods. 1 Civilného sporového poriadku
Dovolateľ je povinný dovolací dôvod uvedený v § 421 ods. 1 Civilného sporového poriadku vymedziť nesprávnym právnym posúdením takej právnej otázky, od ktorej záviselo rozhodnutie odvolacieho súdu a zároveň pri riešení ktorej sa odvolací súd odklonil od ustálenej rozhodovacej praxe dovolacieho súdu alebo ktorá v rozhodovacej praxi dovolacieho súdu ešte nebola vyriešená alebo je dovolacím súdom rozhodovaná rozdielne; ak dovolací dôvod nie je vymedzený uvedeným spôsobom, dovolací súd dovolanie odmietne podľa § 447 písm. f) Civilného sporového poriadku.
Uznesenie
 Najvyššieho súdu SR sp. zn.
 6 Cdo 213/2016
.
Skutkový stav:
Krajský súd, rozsudok súdu prvej inštancie, ktorým súd prvej inštancie uložil žalovaným povinnosť zaplatiť žalobkyni sumu 4 271,61 eur spolu so 4,7 % ročným úrokom zo sumy 4 248,86 eur od 12. apríla 2014 do zaplatenia a s 3 % úrokom z omeškania zo sumy 4 271,61 eur od 12. februára 2014 do zaplatenia, všetko do troch dní od právoplatnosti rozsudku s tým, že plnením jedného zo žalovaných zaniká v rozsahu plnenia povinnosť ostatných žalovaných a zároveň rozhodol o trovách konania, v odvolaním napadnutej časti potvrdil.
V rozsudku poukázal na skutočnosť, že odvolanie žalovaného v prvom rade smerovalo len proti výroku, kt
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).