Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - Jún 2023

Registráciu údajov do obchodného registra budú môcť vykonávať aj notári. V konaní sa predpokladá zastúpenie advokátom

Kategória: Aktuality Zdroj: SAK

Národná rada Slovenskej republiky dňa 20. júna 2023 schválila hlasmi 123 poslancov dôležitú zmenu umožňujúcu rýchlejšiu a jednoduchšiu registráciu údajov do obchodného registra. Ak zákon podpíše prezidentka SR, budú môcť registráciu údajov ako nes...

Pripravuje sa novela zákona o obchodovaní s emisnými kvótami - v PK do 27. 6. 2023

Kategória: Aktuality Zdroj: Slov-Lex

BRATISLAVA. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky zverejnilo predbežnú informáciu k pripravovanému návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zák...

Zmena § 363 Trestného poriadku bola schválená Ústavnoprávnym výborom

Kategória: Aktuality Zdroj: Národná rada SR

Bratislava 12. jún 2023 (Ústavnoprávny výbor NR SR) - Na minulotýždňovom zasadnutí bola na programe rokovania Ústavnoprávneho výboru Národnej rady SR aj o veľká vládna novela Trestného zákona a Trestného poriadku vrátane súvisiacich noviel zákonov.

Pripravuje sa novela zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

Kategória: Aktuality Zdroj: Slov-Lex

BRATISLAVA. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky zverejnilo predbežnú informáciu k pripravovanému návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektor...

Najvyšší správny súd Slovenskej republiky má od dnešného dňa dvoch nových sudcov

Kategória: Aktuality Zdroj: Najvyšší správny súd SR

Sú nimi sudca Krajského súdu v Trenčíne JUDr. Rastislav Dlugoš, PhD. a sudca Okresného súdu Bratislava I Mgr. Peter Mach, PhD. Obidvaja sudcovia uspeli vo výberovom konaní, ktoré sa uskutočnilo vo februári tohto roka. O ich preložení na Najvyšší s...

V Zbierke zákonov bol publikovaný nový zákon o registri trestov

Kategória: Aktuality Zdroj: Slov-Lex

BRATISLAVA. Dňa 1.6.2023 bol v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásený zákon č. 192/2023 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.