Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Kwiatkowski, P. - Smolak, M. Poznań School of Legal Theory. Leiden - Boston: Brill Rodopi. 2020, 424 s., ISBN 9789004446366

Ako už bolo naznačené, poznanská škola právnej teórie vyrastá v kontexte tamojšieho smeru spoločenskovedného myslenia, známeho hlavne metódou idealizácie, pripomínajúcej názvom a pri prvom pohľade aj obsahovo, ideálne typy M. Webera. Podstatne sa však od nich líši. Už na tomto mieste možno pripomenúť jeden z charakteristických znakov metódy idealizácie i poznanskej školy právnej teórie. Zaoberajú sa viac tým, ako spoločenské vedy a právo fungujú, ako tým, aké by mali byť. Sú teda metodológie a teórie toho, čo je, a nie čo byť má. Táto metodológia vyrastá z poznania toho, čo vedci robia, a nespočíva v pokuse predpisovať im, ako majú postupovať. Predstavitelia poznanskej školy neskrývajú svoje hodnotové preferencie, ale nezamieňajú ich s vedeckým poznaním.
Po formálnej stránke sa kniha člení na 24 kapitol, ale okrem prvej z nich venovanej základom a dejinám poznanskej školy právnej teórie ide o v minulosti inde publikované samostatné štúdie alebo ucelené časti väčších prác rôznych autorov. Takýto spôsob zostavenia knihy z nej robí reprezentatívnu antológiu, ale nie vedeckú monografiu. V jednom rozsiahlejšom z
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).