Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Hodnotové hľadisko pri zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva reálnym rozdelením veci (ZSP 27/2022)

§ 142 ods. 1 Občianskeho zákonníka
§ 421 ods. 1 písm. a) Civilného sporového poriadku
Pri zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva reálnym rozdelením veci (§ 142 ods. 1 Občianskeho zákonníka) nemusia vždy vzniknúť samostatné veci, ktoré by z hľadiska ich finančnej alebo úžitkovej hodnoty boli rovnocenné. Na hodnotové rozdiely novovzniknutých vecí vyplývajúce napríklad z ich odlišnej veľkosti, kvality, vybavenia, stavu zachovania alebo umiestnenia sa pri tzv. kombinovanom vyporiadaní prihliada stanovením primeranej finančnej náhrady, ktorú súd priznáva príslušnému spoluvlastníkovi.
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 5Cdo/27/2020
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).