Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Otázka možnosti vzniku pracovného pomeru realizáciou diela (ZSP 32/2023)

§ 1 Zákonníka práce
§ 420 písm. f) Civilného sporového poriadku
§ 421 ods. 1 písm. a) Civilného sporového poriadku

Skutočnosť, že živnostník na základe zmlúv o dielo, ktoré s ním boli opakovane uzatvárané podľa ustanovení Obchodného zákonníka, vykonával pre obchodnú spoločnosť dohodnuté práce v tom istom čase, v ktorom pracovali jej zamestnanci, pri realizácii diela bol usmerňovaný zamestnancami tejto spoločnosti a boli mu, rovnako ako jej zamestnancom, poskytované špeciálne pracovné pomôcky, neopodstatňuje záver, že pre obchodnú spoločnosť vykonával závislú prácu v zmysle § 1 Zákonníka práce a že medzi nimi vznikol pracovný pomer.

Rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 9Cdo/85/2021

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).