Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zúženie predmetu diela (ZSP 48/2022)

§ 273 ods. 1 Obchodného zákonníka
§ 275 ods. 4 Obchodného zákonníka
§ 572 ods. 2 Občianskeho zákonníka

K platnému zúženiu predmetu diela, tzn. dohode o zrušení časti záväzku (disolúcii), kedy pôvodný nesplnený záväzok v časti zaniká bez toho, aby bol nahradený záväzkom novým, nepostačuje prejav vôle jednej zo zmluvných strán, doručený do dispozície druhej zmluvnej strany. Takýto prejav vôle musí byť druhou zmluvou stranou akceptovaný.

Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3Obdo/22/2022

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).