Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Podklady na rozhodnutie o predbežnej väzbe

62/2016
Podklady na rozhodnutie o predbežnej väzbe
§ 15 ods. 2 zákona č. 154/2010 Z.z. o európskom zatýkacom rozkaze
Na rozhodnutie o predbežnej väzbe v zmysle § 15 ods. 2 zákona o európskom zatýkacom rozkaze zásadne stačí aj len fotokópia (rovnopis) európskeho zatýkacieho rozkazu, resp. len doklad o jeho existencii; avšak pre ďalší priebeh vydávacieho konania je nutné, aby orgán štátu pôvodu v zákonných lehotách originál zatýkacieho rozkazu predložil.
Uznesenie
Najvyššieho súdu SR
, sp. zn.
3 Tost 19/2011
.
Skutkový stav:
Najvyšší súd SR uvedeným uznesením podľa § 18 ods. 1 zákona č. 154/2010 Z.z. o európskom zatýkacom rozkaze uznesenie Krajského súdu v T. zo 14. júna 2011, sp. zn. 6 Nte 2/2011, zrušil a J. T., rod. B. prepustil z predbežnej väzby na slobodu.
Z odôvodnenia:
Krajský súd v T. uznesením zo 14. júna 2011, sp. zn. 6 Ntc 2/2011, podľa § 15 ods. 1 zákona č. 154/2010 Z.z. o európskom zatýkacom rozkaze zobral J. T., rod. B. do väzby.
Začiatok plynutia väzby stanovil na 12. júna 2011 o 13.45 hod. a rozhodol, že väzba sa bude v
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).