Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Posudzovanie závažnosti prečinu ako materiálneho dôvodu väzby

47/2014
Posudzovanie závažnosti prečinu ako materiálneho dôvodu väzby
§ 10 ods. 2 Trestného zákona
§ 71 ods. 1 a § 76 ods. 8 Trestného poriadku
I. Rozšírenie trestného stíhania obvineného o ďalší skutok (§ 206 ods. 4 TP) môže znamenať aj rozšírenie materiálnych dôvodov väzby. Ak je to potrebné na dosiahnutie účelu uvedeného v § 76 ods. 8 Trestného poriadku súd, a v prípravnom konaní sudca pre prípravné konanie na návrh prokurátora (po vypočutí obvineného), rozhodne o zmene dôvodov väzby. To platí aj v prípade, ak je vznesené obvinenie pre ďalší čiastkový útok pokračovacieho trestného činu (§ 206 ods. 5 TP).
II. Pri posudzovaní dôvodnosti trestného stíhania pre prečin ako materiálneho dôvodu väzby v zmysle § 71 ods. 1 aliney druhej Trestného poriadku, je povinnosťou súdu pri skúmaní dôvodov väzby zaoberať sa aj závažnosťou prečinu, keďže medzi zákonné znaky prečinu podľa § 10 Trestného zákona nepatria len znaky uvedené v osobitnej časti Trestného zákona, ale aj znak závažnosti podľa ods. 2 tohto ustanovenia Trestného zákona, pričom väzba musí byť proporcionálna daným okolnostiam.
Uznesenie
Krajského súdu v Trenčíne
23 Tpo 59/2013
Skutkový stav:
Krajský súd v T. Na neverejnom zasadnutí konanom 3. januára 2014 prerokoval sťažnosť obvineného R. R., ktorú podal proti uzneseniu Okresného súdu B. /n. B. z 18. decembra 2013, sp. zn. 0 Tp 39/2013 a rozhodol tak, že podľa § 194 ods. 1 písm. b) Trestného poriadku zrušil napadnuté uznesenie v celom rozsahu a súdu prvého stupňa uložil, aby vo veci znovu konal a rozhodol.
Z odôvodnenia:
Okresný súd B. n./ B., uznesením sp. zn. 0 Tp 39/2013 z 9. novembra 2013 vzal R. R. podľa § 71 ods. 1 písm. c) Trestného poriadku (ďalej aj "TP") do väzby v súvislosti s trestným stíhaním pre prečin krádeže podľa § 212 ods. 2 písm. f), ods. 3 písm. b) Trestného zákona (ďalej aj "TZ") (skutok týkajúci sa poškodeného R. H.-H.). Väzba začala 8. novembra 2013 o 10.30 hod. a táto bola nariadená vykonáva
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).