Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Prikázanie veci inému súdu toho istého stupňa z dôvodu vhodnosti

6/2015
Prikázanie veci inému súdu toho istého stupňa z dôvodu vhodnosti
§ 12 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku
Skutočnosť sama, že žalobca predpokladá, že odvolací súd nerozhodne tak, ako v odvolaní navrhuje, nie je dôvodom na prikázanie veci z dôvodu vhodnosti inému odvolaciemu súdu.
Uznesenie
Najvyššieho súdu SR
, sp. zn.
5 N dob 10/2011
Skutkový stav:
Žalobca žalobou smerujúcou proti žalovanej žiadal, aby súd rozhodnutím vylúčil veci z konkurznej podstaty.
Okresný súd B. I. ako súd prvého stupňa o žalobe žalobcu rozhodol rozsudkom z 27. júla 2010, č. k. 2 Cbi 44/09-177,
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).