Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Prísediaci - zákonný sudca

19/2015
Prísediaci - zákonný sudca
§ 371 ods. 1 písm. b) Trestného poriadku
§ 3 ods. 3, 4, 6 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch
Rozdiely v právnom postavení sudcov a prísediacich sudcov, vrátane spôsobu ich kreovania, ani charakter procesného úkonu, nespochybňuje postavenie prísediacich sudcov ako zákonných sudcov od ich určenia za členov senátu v danej veci.
Rozsudok
Najvyššieho súdu SR
3 Tdo 23/2013
Skutkový stav:
Najvyšší súd SR označeným rozsudkom zo 16. októbra 2013 podľa § 368 ods. 1 Trestného poriadku z dôvodu § 371 ods. 1 písm. b) TP vyhlásil, že právoplatným uznesením Krajského súdu v T. z 24. novembra 2011, sp. zn. 3 To 82/1011, bol porušený zákon v ustanovení § 319 TP a rozsudkom Okresného súdu T. z 12. mája 2011, sp. zn. 2 T 49/2010 v ustanovení § 2 ods. 7 TP v neprospech obvinených M. Š., M. P., M. D. a T. P. Podľa § 386 ods. 2 TP napadnuté uznesenie krajského súdu a rozsudok okresného súdu zrušil. Zrušil aj ďalšie rozhodnutia na zrušené rozhodnutia nadväzujúce, ak vzhľadom na zmenu, ku ktorej došlo zrušením stratili podklad a okresnému súdu prikázal, aby vec v potrebnom rozsahu znovu prerokoval a rozhodol.
Výrokom pod bodom II. na základe § 380 ods. 2 TP rozhodol, že obvinení M. D., T. P. a M. Š. sa berú do väzby z dôvodu § 71 ods. 1 písm. c) TP, a že väzba sa bude vykonávať v Ústave na výkon väzby v Leopoldove. Rozhodol tiež, že obvinený M. P. sa do väzby neberie s tým, že pokračuje vo výkone trestu odňatia slobody vo výmere 10 rokov a 4 mesiace, ktorý mu bol uložený rozsudkom Okresného súdu S. 28. septembra 2009, sp. zn. 2 T 80/09, v spojení s uznesením Krajského súdu v T. z 20. apríla 2010, sp. zn. 4 To 95/2009.
Z odôvodnenia:
Okresný súd T. rozsudkom. z 12. mája 2011, sp. zn. 2 T 49/2010, uznal M. P. a M. Š. za vinných z účastníctva na zločine porušovania domovej slobody spolupáchateľstvom podľa § 21 ods. 1 písm. b), § 20, § 194 ods. 1, ods. 2 písm. a), ods. 3 písm. a) TZ s odkazom na § 138 písm. a), e), § 139 ods. 1 písm. e) TZ ako aj z účastníctva na zločine lúpeže spolupáchateľstvom podľa § 21 ods. 1 písm. b), § 20, § 188 ods. 1, ods. 2 písm. c), písm. d) TZ s odkazom na § 138 písm. a), e), § 139 ods. 1 písm. e) TZ a obvinení M. D. a T. P. zo zločinu porušovania domovej slobody spolupáchateľstvom podľa § 20, § 194 ods. 1, ods. 2 písm. a), ods. 3 písm. a) TZ, s odkazom na § 138 písm. a), e), § 139 ods. 1 písm. e) TZ ako aj z obzvlášť závažného zločinu vraždy spolupáchateľstvom podľa § 20, § 145 ods. 1, ods. 2 písm. c), e) TZ s odkazom na § 138 písm. e), § 139 ods. 1 písm. e) TZ na tom skutkovom základe, že ...
obvinení M. P. a M. Š., v úmysle získať finančné prostriedky, v presne nezistený deň v mesiaci január 2010 v K. nahovorili obvinených M. D. a T. P., aby lúpežne prepadli občana A. Š. v jeho dome na adrese K., ul. B. č. X. a keď to bude potrebné, aby ho aj bitkou - fackovaním, prinútili vydať im našetrené peniaze, pričom na jeho zastrašenie mali použiť bližšie neidentifikovanú strelnú zbraň - pištoľ kalibru 7,65 mm, ktorú im odovzdal obvinený M. P. Obvinení M. D. a T. P. po akceptovaní tohto návrhu uskutočnili lúpežné prepadnutie 21. januára 2010 v ranných hodinách tak, že cez otvor v strešnej krytine, ktorý vytvorili krátko predtým odsunutím niekoľkých škridiel, vnikli, ozbrojení pištoľou a zamaskovaní kuklami, na povalu a z povaly po rebríku do domu poškodeného A. Š., dom začali prehľadávať, a keď ich poškodený A. Š. v dome prekvapil, obvinený M. D. namieril na neho pištoľ a obvinený T. P. ho zo zeme zodvihnutou vodovodnou rúrkou veľkosti 55 cm a hmotnosti 1,99 kg. udrel najmenej sedemkrát silnou intenzitou do hlavy. Po týchto úderoch poškodený spadol na podlahu, kde mu obv
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).