Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Rozhodnutie spoločnosti s ručením obmedzeným o organizačnej zmene podľa § 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce (ZSP 28/2022)

§ 9 ods. 1 Zákonníka práce
§ 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce
§ 420 písm. f) Civilného sporového poriadku
§ 421 ods. 1 písm. b) Civilného sporového poriadku
Rozhodnutie spoločnosti s ručením obmedzeným o organizačnej zmene, ktoré má za následok nadbytočnosť zamestnanca a predstavuje hmotnoprávnu podmienku výpovede podľa § 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce, prijíma za spoločnosť ten, kto je v jej mene a za ňu oprávnený v pracovnoprávnych vzťahoch robiť právne úkony (§ 9 ods. 1 Zákonníka práce), nie ten, kto podľa § 134 Obchodného zákonníka rozhoduje v obchodnoprávnych vzťahoch o obchodnom vedení spoločnosti (najmä o otázkach majúcich vplyv na riadenie a chod spoločnosti, na jej podnikateľskú, obchodnú, personálnu, mzdovú, ekonomickú, účtovnú, a technickú stratégiu).
Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 4Cdo/139/2021
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).